CARpojištění.COM - výhodné pojištění vozidel

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Jak změnit pojišťovnu

1. Výpověď do 2 měsíců od uzavření smlouvy – bez udání důvodu

Pokud jste uzavřeli pojištění teprve nedávno (max. před 2 měsíci) a z jakéhokoliv důvodu Vám nevyhovuje, můžete smlouvu vypovědět do 2 měsíců bez udání důvodu. Pojišťovna Vám přeplatek pojištění (tzv. nespotřebované pojistné) vrátí zpět na Váš účet nebo složenkou na Vaši adresu. Smlouva je ukončena do 8 dní od doručení Vaší výpovědi do pojišťovny. Vzory výpovědí naleznete ZDE.

Zákonná formulace:

Zákon o pojistné smlouvě 37/2004 Sb. § 22 odst.2

„Pojistitel nebo pojistník mohou soukromé pojištění vypovědět do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy. Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím soukromé pojištění zaniká.“

2. Dočasné vyřazení vozidla z evidence vozidel

Poměrně častý důvod ukončení pojistné smlouvy známý spíše jako tzv. uložení značek do depozitu. Nejčastěji se vyskytuje u tzv. sezonních vozidel. Vypovědět pojistnou smlouvu z tohoto důvodu je však možné kdykoliv a u jakéhokoliv vozidla. Stačí na místně příslušném dopravním inspektorátu odhlásit Vaše vozidlo (stačí i na jeden den). Pojišťovně pak zašlete výpověď s kopií velkého technického průkazu, kde je tato změna zapsána. Pojišťovna Vám vrátí přeplatek pojištění (tzv. nespotřebované pojistné) na Váš účet nebo složenkou na Vaši adresu). Smlouva je vždy ukončena ke dni vyřazení vozidla z evidence vozidel. Vzory výpovědí naleznete ZDE.

Zákonná formulace:

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 168/1999 Sb. § 12 odst.1c

„Pojištění zaniká dnem vyřazení tuzemského vozidla z evidence vozidel.“

3. Výpověď dohodou

V tomto případě doporučujeme vyčkat s uzavřením nového pojištění až do doby vyrozumění od pojišťovny s výpovědí. Je dobré uvést důvod výpovědi, pojišťovny většinou neakceptují výpověď z důvodu lepší nabídky pojištění. Jako důvod mohou pojišťovny akceptovat nespokojenost, uvedení v omyl při sjednání atd. Pojišťovna Vám přeplatek pojištění (tzv. nespotřebované pojistné) vrátí na Váš účet nebo složenkou na Vaši adresu). Tento způsob výpovědi většinou pojišťovny nechtějí moc akceptovat. Smlouva je ukončena ke dni dohody obou stran. Vzory výpovědí naleznete ZDE.

Zákonná formulace:

Zákon o pojistné smlouvě 37/2004 Sb.

„Pojistitel a pojistník se mohou na zániku soukromého pojištění dohodnout. V této dohodě musí být určen okamžik zániku soukromého pojištění a dohodnut způsob vzájemného vyrovnání závazků.“

4. Výpověď ke konci smluvního období

Nejběžnější a nejlepší způsob ukončení pojistné smlouvy. Výpověď je třeba učinit písemně a doručit nejméně 6 týdnů před výročním dnem pojistné smlouvy (den a měsíc počátku smlouvy) na adresu pojišťovny. Konec pojistného období je uveden v pojistné smlouvě nebo na zelené kartě. Výpověď můžete poslat již nyní, smlouva je však ukončena k datu ukončení pojistného období. Vzory výpovědí naleznete ZDE.

Zákonná formulace:

Zákon o pojistné smlouvě 37/2004 Sb. § 22 odst.1

„Je-li sjednáno soukromé pojištění s běžným pojistným, zaniká soukromé pojištění výpovědí pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období; výpověď musí být doručena alespoň 6 týdnů před uplynutím pojistného období, jinak je neplatná“.

5. Změna vlastníka – prodej vozidla

Jeden z nejčastějších důvodů změny pojištění. Dojde-li k prodeji vozidla (změny vlastníka) doporučujeme tuto skutečnost oznámit pojišťovně ihned. Pojišťovna totiž předepisuje pojistné podle zákona ne do data prodeje vozidla, ale do data nahlášení změny. Pokud nahlásíte prodej vozidla např. až za dva měsíce, pojišťovna Vám tyto dva měsíce naúčtuje do pojistného. Pojišťovna Vám přeplatek pojištění (tzv. nespotřebované pojistné) vrátí na Váš účet nebo složenkou na Vaši adresu). Pojištění končí ke dni oznámení výpovědi. Vzory výpovědí naleznete ZDE.

Běžnou praxí některých pojišťoven je nutnost dokladovat změnu vlastníka kopií kupní smlouvy nebo kopií velkého technického průkazu. Tato povinnost však není zakotvena v zákoně a pojišťovna tak nemůže ukončení pojištění podmiňovat dodáním dalších dokumentů. Podle zákona stačí oznámení změny vlastníka ve výpovědi. Přesto doporučujeme pro jednodušší a bezproblémové vyřízení výpovědi kopii kupní smlouvy nebo velkého technického průkazu k výpovědi přiložit.

Zákonná formulace:

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 168/1999 Sb. § 12 odst.1a

„Pojištění zaniká dnem, kdy pojistník oznámil pojistiteli změnu vlastníka tuzemského vozidla.“

6. Trvalé vyřazení vozidla z evidence vozidel

Poměrně častý důvod ukončení pojistné smlouvy známý spíše jako tzv. likvidace vozidla. Vypovědět pojistnou smlouvu z tohoto důvodu je možné kdykoliv, pojišťovně zašlete výpověď s kopií velkého technického průkazu, kde je likvidace vozidla zapsána. Pojišťovna Vám vrátí přeplatek pojištění (tzv. nespotřebované pojistné) na Váš účet nebo složenkou na Vaši adresu). Smlouva je vždy ukončena ke dni vyřazení vozidla z evidence vozidel. Vzory výpovědí naleznete ZDE.

Zákonná formulace:

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 168/1999 Sb. § 12 odst.1c

„Pojištění zaniká dnem vyřazení tuzemského vozidla z evidence vozidel.“