CARpojištění.COM - výhodné pojištění vozidel

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Odpovědnost za škodu silničního dopravce

Pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce

Pojištění se vztahuje na právním předpisem stanovenou odpovědnost silničního nákladního dopravce, vzniklou jinému na věci převzaté na základě přepravní smlouvě v důsledku nahodilé události, ke které došlo v době trvání pojištění při vnitrostátní nebo mezinárodní silniční nákladní dopravě, a to až do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

Druhy pojištění přepravy:

Vnitrostátní silniční nákladní doprava
(pojištění pro dopravce, kteří jezdí pouze po ČR)

Mezinárodní silniční nákladní doprava
(pojištění pro dopravce, kteří jezdí po EU, EHP, Švýcarsku a Chorvatsku – vozidla nejezdící do ČR)

Souběh vnitrostátní a mezinárodní silniční nákladní dopravy
(pojištění pro dopravce, kteří jezdí po ČR, EU, EHP, Švýcarsku a Chorvatsku)

Údaje potřebné pro vypracování návrhu smlouvy pojištění přepravce:

Jméno, příjmení (případně obchodní firma)
Rodné číslo nebo IČO
Adresa trvalého bydliště
(případně sídlo firmy), číslo popisné
PSČ

Datum počátku pojištění
Druh přepravovaného nákladu – nejrizikovější náklady
Počet vozidel
Značky a typ vozidel
SPZ pojišťovaných vozidel
Limit plnění 100 000 Kč až 15 mil. Kč
Spoluúčast 5% - 25%
Frekvence plateb – čtvrtletně, pololetně, ročně
Číslo účtu pro případnou výplatu plnění z pojištění přepravy

Případně žádám tyto doplňková připojištění:
(pokud máte zájem o některé z připojištění, uveďte které)

Stěhování věcí
Odcizení přepravovaného nákladu krádeží nebo loupeží
Přeprava výbušnin, třaskavin, a jiných nebezpečných látek
Přeprava ojetých nebo havarovaných motorových vozidel
Pojištění pro případ překročení dodací lhůty

Tyto údaje, prosím, odešlete na e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Obratem Vám bude zdarma doručena nezávazná nabídka pojištění odpovědnosti silničního nákladního dopravce.